Terug

OKAPI

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
7978P/B
Doelgroep
Beroepsgebruik
Toelatingshouder
SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.
Samenstelling
5 g/l  LAMBDA-CYHALOTHRIN
100 g/l  PIRIMICARB
Formuleringstype
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Insecticide
Andere vermeldingen
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - SPe8: Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken. - SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. - De soorten en variŽteiten van sierplanten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch, Index Nr. 649-424-00-3. - P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen. - P321: Specifieke behandeling vereist (zie eerste hulp aanwijzingen op dit etiket).
Algemene opmerking
/

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- nevenwerking tegen rode spin - max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing. Niet tegen de wollige bloedluis.     
bladvretende rupsen  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing     
bladrollers  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing     
mineermotten  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing     

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- nevenwerking tegen rode spin - max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing. Niet tegen de wollige bloedluis.     
bladvretende rupsen  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing     
bladrollers  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing     
mineermotten  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing     

Teelt: kersen- en kriekenbomen (open lucht) (Prunus avium et P. cerasus)

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- nevenwerking tegen rode spin - max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing. Niet tegen de wollige bloedluis.     
bladvretende rupsen  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing     
bladrollers  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing     
mineermotten  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing     

Teelt: pruimenbomen (open lucht) (Prunus domestica subsp. domestica)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- nevenwerking tegen rode spin - max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing. Niet tegen de wollige bloedluis.     
bladvretende rupsen  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing     
bladrollers  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing     
mineermotten  1,2 l/ha verticale haag, 1 toepassing     

Teelt: aardbeien (productieveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
- nevenwerking tegen rode spin - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,25 l/ha, 1 toepassing. Niet tegen de wollige bloedluis.     
bladvretende rupsen  1,25 l/ha, 1 toepassing     
mineermotten  1,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
- nevenwerking tegen rode spin - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,25 l/ha, 1 toepassing. Niet tegen de wollige bloedluis.     
bladvretende rupsen  1,25 l/ha, 1 toepassing     
mineermotten  1,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: braamstruiken (open lucht) (Rubus fruticosus)

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- nevenwerking tegen rode spin - max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,2 l/ha haag, 1 toepassing. Niet tegen de wollige bloedluis.     
bladvretende rupsen  1,2 l/ha haag, 1 toepassing     
mineermotten  1,2 l/ha haag, 1 toepassing     

Teelt: frambozenstruiken (open lucht) (Rubus idaeus)

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- nevenwerking tegen rode spin - max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,2 l/ha haag, 1 toepassing. Niet tegen de wollige bloedluis.     
bladvretende rupsen  1,2 l/ha haag, 1 toepassing     
mineermotten  1,2 l/ha haag, 1 toepassing     

Teelt: aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht) (Ribes spp.)

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- nevenwerking tegen rode spin - max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,2 l/ha haag, 1 toepassing. Niet tegen de wollige bloedluis.     
bladvretende rupsen  1,2 l/ha haag, 1 toepassing     
mineermotten  1,2 l/ha haag, 1 toepassing     

Teelt: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht) (Ribes uva-crispa)

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- nevenwerking tegen rode spin - max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,2 l/ha haag, 1 toepassing. Niet tegen de wollige bloedluis.     
bladvretende rupsen  1,2 l/ha haag, 1 toepassing     
mineermotten  1,2 l/ha haag     

Teelt: rode biet (kroten) (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: wortelen (open lucht) (Daucus carota)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: pastinaak (open lucht) (Pastinaca sativa)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: knolselder (open lucht) (Apium graveolens var. rapaceum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: radijs (open lucht) (Raphanus sativus var. radicula)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: rammenas en rettich (open lucht) (Raphanus sativus var. niger)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: schorseneren (open lucht) (Scorzonera hispanica)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: koolraap (open lucht) (Brassica napus subsp. rapifera)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht) (Brassica rapa subsp. rapa)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: mierikswortel (open lucht) (Armoracia rusticana)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: augurk (open lucht) (Cucumis sativus)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: courgette/patisson (onder bescherming) (Cucurbita pepo)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
- het middel heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae - maximum 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: spruitkool (open lucht) (Brassica oleracea var. gemmifera)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
- het middel heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae - maximum 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht) (Brassica oleracea var. capitata)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
- het middel heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae - maximum 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (open lucht) (Brassica rapa chinensis & B. rapa pekinensis)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
- het middel heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: tuinkers en andere kiemen en scheuten (open lucht) (Lepidium sativum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: tuinkers en andere kiemen en scheuten (onder bescherming) (Lepidium sativum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: veldsla (open lucht) (Valerianella locusta)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/teelt en max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen per snede     

Teelt: veldsla (onder bescherming) (Valerianella locusta)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/teelt en max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen per snede     

Teelt: spinazie (open lucht) (Spinacia oleracea)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: witloofwortelteelt (open lucht) (Cichorium intybus var. foliosum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: warmoes (snijbiet) (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: drooggeoogste stamslabonen (zonder peul) (open lucht) (Phaseolus vulgaris)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (open lucht) (Phaseolus vulgaris)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: drooggeoogste erwten (zonder peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Veiligheidstermijn
28 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/teelt - nevenwerking tegen de erwtengalmug
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,25 l/ha, 1-2 toepassingen     
trips  1,25 l/ha, 1-2 toepassingen     
erwtenpeulboorder  1,25 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladrandkever  1,25 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/teelt - nevenwerking tegen de erwtengalmug.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,25 l/ha, 1-2 toepassingen     
trips  1,25 l/ha, 1-2 toepassingen     
erwtenpeulboorder  1,25 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladrandkever  1,25 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: groengeoogste erwten (met peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/teelt - nevenwerking tegen de erwtengalmug
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,25 l/ha, 1-2 toepassingen     
trips  1,25 l/ha, 1-2 toepassingen     
erwtenpeulboorder  1,25 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladrandkever  1,25 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (open lucht) (Vicia faba)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: asperge (open lucht) (Asparagus officinalis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
na de oogst
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: asperge (onder bescherming) (Asparagus officinalis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
na de oogst
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: bieslook (consumptie bladeren) (open lucht) (Allium schoenoprasum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: bieslook (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Allium schoenoprasum)

Veiligheidstermijn
10 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: dille (consumptie bladeren) (open lucht) (Anethum graveolens)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: dille (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Anethum graveolens)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: engelwortel (consumptie bladeren) (open lucht) (Angelica sylvestris)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: engelwortel (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Angelica sylvestris)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: kervel (consumptie bladeren) (open lucht) (Anthriscus cerefolium)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: kervel (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Anthriscus cerefolium)

Veiligheidstermijn
10 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: snijselder (consumptie bladeren) (open lucht) (Apium graveolens var. secalinum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: snijselder (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Apium graveolens var. secalinum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: koriander (consumptie bladeren) (open lucht) (Coriandrum sativum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: koriander (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Coriandrum sativum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (open lucht) (Levisticum officinale)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Levisticum officinale)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: peterselie (consumptie bladeren) (open lucht) (Petroselinum crispum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassing     

Teelt: peterselie (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Petroselinum crispum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassing     

Teelt: wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (open lucht) (Petroselinum crispum var. tuberosum & Chaerophyllum bulbosum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/teelt en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1 toepassing     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: rucola (open lucht) (Eruca sativa/Diplotaxis spp.)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen per snede     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen per snede     
snuitkevers  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen per snede     

Teelt: rucola (onder bescherming) (Eruca sativa/Diplotaxis spp.)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/snede en max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen per snede     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen per snede     
snuitkevers  1,5 l/ha, 1-2 toepassingen per snede     

Teelt: wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Veiligheidstermijn
35 dagen
Toepassingsstadium
na de aarvorming (BBCH 58)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  0,75 l/ha, 1 toepassing  volgens de waarschuwingen   

Teelt: zomertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (spring))

Veiligheidstermijn
35 dagen
Toepassingsstadium
na de aarvorming (BBCH 58)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  0,75 l/ha, 1 toepassing, volgens de waarschuwingen.     

Teelt: wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

Veiligheidstermijn
35 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  0,75 l/ha, 1 toepassing  volgens de waarschuwingen   

Teelt: winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

Veiligheidstermijn
35 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  0,75 l/ha, 1 toepassing  volgens de waarschuwingen   

Teelt: winterhaver (open lucht) (Avena sativa (winter))

Veiligheidstermijn
35 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  0,75 l/ha, 1 toepassing  volgens de waarschuwingen   

Teelt: wintertriticale (open lucht) (triticale x secale (winter))

Veiligheidstermijn
35 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  0,75 l/ha, 1 toepassing  volgens de waarschuwingen   

Teelt: zomertriticale (open lucht) (triticale x secale (spring))

Veiligheidstermijn
35 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  0,75 l/ha, 1 toepassing  volgens de waarschuwingen   

Teelt: maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
5 - 10 bladeren (BBCH 15-19)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: suikerbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
- nevenwerking tegen bietenkever - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,25 l/ha, 1 toepassing     
bietenvlieg  1,25 l/ha, 1 toepassing     
bietenaardvlooien  1,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: voederbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
- nevenwerking tegen bietenkever - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,25 l/ha, 1 toepassing     
bietenvlieg  1,25 l/ha, 1 toepassing     
bietenaardvlooien  1,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,25 l/ha, 1 toepassing. De bestrijding van bladluizen is slechts verantwoord in geval van zeer zware aantasting.     
coloradokever  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: tabak (open lucht) (Nicotiana tabacum)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  1,25 l/ha, 1 toepassing. De bestrijding van bladluizen is slechts verantwoord in geval van zeer zware aantasting.     
coloradokever  1,5 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  15 ml/are, 1 toepassing     
bladvretende rupsen  15 ml/are, 1 toepassing     

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  15 ml/are     
bladvretende rupsen  15 ml/are.