Terug

DIMILIN SC-48

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
8134P/B
Doelgroep
Beroepsgebruik
Toelatingshouder
ARYSTA LifeScience Registrations Great Britain Limited
Samenstelling
480 g/l  DIFLUBENZURON
Formuleringstype
SC (Suspensie concentraat)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Insecticide
Andere vermeldingen
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de ge´ntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. - De soorten en variŰteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning op het etiket vermeld. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: / - EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Algemene opmerking
/

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  60 ml/100 l water     
mineermotten  60 ml/100 l water  rupsen   
satijnvlinders  6 ml/100 l water  rupsen   
wintervlinders  60 ml/100 l water  rupsen   
lapsnuitkevers  25 ml/100 l water, aangieten tot verzadigingspunt van het substraat.  na de ei-afleg   
lapsnuitkevers  25 ml/100 l water, met een interval van 7-14 dagen.  adulten   
haantjes  25 ml/100 l  bij uitkomen van de eitjes   

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  60 ml/100 l water     
mineermotten  60 ml/100 l water  rupsen   
satijnvlinders  6 ml/100 l water  rupsen   
wintervlinders  60 ml/100 l water  rupsen   
lapsnuitkevers  25 ml/100 l water, aangieten tot verzadigingspunt van het substraat.  na de ei-afleg   
lapsnuitkevers  25 ml/100 l water, met een interval van 7-14 dagen.  adulten   
haantjes  25 ml/100 l  bij uitkomen van de eitjes   

Teelt: bosbouw (open lucht) (Forest trees)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
satijnvlinders  6 ml/100 l water  rupsen   
wintervlinders  60 ml/100 l water  rupsen