Terug

BOX T PRO PRESS

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
11049P/B
Doelgroep
Beroepsgebruik
Toelatingshouder
M2I BIOCONTROL
Samenstelling
7 %  (Z)-11-HEXADECENAL
Formuleringstype
CS (Capsule suspensie)
Etikettering
Zie toelatingsakte
Aard
FEROMOON
Andere vermeldingen
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - Bewaren bij temperatuur > 0C. - Aanbevelingen in verband met de bewaring en houdbaarheid van het product worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten:/ - P280: Beschermende handschoenen dragen.
Algemene opmerking
/

Teelt: buxus (palmboompje) (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (Buxus spp.)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladvretende rupsen  1 verspreidingspunt (ca. 1 g)/ 12 m² of 1 verspreidingspunt (1 g)/ 2 m lineaire haag, in het hart van de buxushaag direct op het hout van de stam of takken, 1-2 toepassingen met een interval van 60 tot 80 dagen  Bij het begin van de vlucht van de eerste en tweede generatie   

Teelt: buxus (palmboompje) (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie) (Buxus spp.)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladvretende rupsen  1 verspreidingspunt (ca. 1 g)/ 12 m² of 1 verspreidingspunt (1 g)/ 2 m lineaire haag, in het hart van de buxushaag direct op het hout van de stam of takken, 1-2 toepassingen met een interval van 60 tot 80 dagen  Bij het begin van de vlucht van de eerste en tweede generatie