Terug

SHERPA 100 EW

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
11002P/B
Doelgroep
Beroepsgebruik
Toelatingshouder
SBM DEVELOPPEMENT
Samenstelling
100 g/l  CYPERMETHRIN
Formuleringstype
EW (Emulsie, olie in water)
Etikettering
Zie toelatingsakte
Aard
Insecticide
Andere vermeldingen
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. - SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - SPe3: Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen). - SPe8: Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid. Gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken. Het product moet dus toegepast worden vroeg in de morgen of laat in de avond. - SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 3A. - De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten. - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Chrysanthemum, Petunia, Begonia sp., Dipladenia sp., Ficus benjamina, Saint Paulia, Exacum sp., Cyclamen persicum, Aster sp., Dianthus caryophyllus, Rosa sp., Gerbera sp., Lysianthus
Algemene opmerking
Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Te vermelden co-formulanten: / - P261: Inademing van spuitnevel vermijden. - P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. - P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. - P304 + P312: NA INADEMING: bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Teelt: druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 3 m met minimum 99% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
cicaden  0,17 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
trosrups  0,17 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: tomaten (onder bescherming) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,08 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
witte vliegen  0,12 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
aardrupsen  0,12 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
bladvretende rupsen  0,12 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
aardrupsen  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
bladvretende rupsen  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
koolmotje  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
aardrupsen  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
bladvretende rupsen  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
koolmotje  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: spruitkool (open lucht) (Brassica oleracea var. gemmifera)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
aardrupsen  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
bladvretende rupsen  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
koolmotje  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht) (Brassica oleracea var. capitata)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
aardrupsen  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
bladvretende rupsen  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
koolmotje  0,3 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: zomertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (spring))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (spring))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: zomerrogge (open lucht) (Secale cereale (spring))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: winterhaver (open lucht) (Avena sativa (winter))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: zomerhaver (open lucht) (Avena sativa (spring))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: wintertriticale (open lucht) (Triticale x Secale (winter))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: zomertriticale (open lucht) (Triticale x Secale (spring))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: winterspelt (open lucht) (Triticum spelta (winter))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: zomerspelt (open lucht) (Triticum spelta (spring))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
coloradokever  0,25 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: winterkoolzaad (open lucht) (Brassica napus ssp. (winter))

Veiligheidstermijn
28 dagen
Toepassingsstadium
ontwikkeling van de bloemknoppen (BBCH 50-59)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
koolzaadglanskever  0,15 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: winterkoolzaad (open lucht) (Brassica napus ssp. (winter))

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
kiembladeren - 3 bladeren (BBCH 10-13)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
koolzaadaardvlo  0,25 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: winterkoolzaad (open lucht) (Brassica napus ssp. (winter))

Veiligheidstermijn
28 dagen
Toepassingsstadium
ontwikkeling van de hauwen (BBCH 70-75)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
koolzaadsnuitkever  0,25 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: zomerkoolzaad (open lucht) (Brassica napus (spring))

Veiligheidstermijn
28 dagen
Toepassingsstadium
ontwikkeling van de bloemknoppen (BBCH 50-59)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
koolzaadglanskever  0,15 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: zomerkoolzaad (open lucht) (Brassica napus (spring))

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
kiembladeren - 3 bladeren (BBCH 10-13)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
koolzaadaardvlo  0,25 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: zomerkoolzaad (open lucht) (Brassica napus (spring))

Veiligheidstermijn
28 dagen
Toepassingsstadium
ontwikkeling van de hauwen (BBCH 70-75)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
koolzaadsnuitkever  0,25 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: zomertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (spring))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: zomergerst (zaadproductie) (Hordeum vulgare (spring))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: wintergerst (zaadproductie) (Hordeum vulgare (winter))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: winterhaver (zaadproductie) (Avena sativa (winter))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: zomerhaver (zaadproductie) (Avena sativa (spring))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: winterrogge (zaadproductie) (Secale cereale (winter))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: zomerrogge (zaadproductie) (Secale cereale (spring))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: winterspelt (zaadproductie) (Triticum spelta (winter))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: zomerspelt (zaadproductie) (Triticum spelta (spring))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: wintertriticale (zaadproductie) (Triticale x Secale (winter))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: zomertriticale (zaadproductie) (Triticale x Secale (spring))

Veiligheidstermijn
21 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1 toepassing     
graanhaantje  0,25 l/ha, 1 toepassing     

Teelt: aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
bladluizen  0,25 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
coloradokever  0,25 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
dop-, schild- en wolluizen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
galluizen (chermes-, sparappel-, dennewolluis)  0,03 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
bladluizen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
witte vliegen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
wantsen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
trips  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
aardrupsen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
bladvretende rupsen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
mineervliegen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
bladrandsnuitkever  0,03 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Stadium Opmerking
dop-, schild- en wolluizen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
galluizen (chermes-, sparappel-, dennewolluis)  0,03 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
bladluizen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
witte vliegen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
wantsen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
trips  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
aardrupsen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
bladvretende rupsen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
mineervliegen  0,025 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen     
bladrandsnuitkever  0,03 l/100l, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen