Terug

OIKOS

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
10779P/B
Doelgroep
Beroepsgebruik
Toelatingshouder
SIPCAM OXON S.P.A.
Samenstelling
26 g/l  AZADIRACHTINE
Formuleringstype
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Insecticide / Acaricide
Andere vermeldingen
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met het volgende soort: Gerbera. - De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de ge´ntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Te vermelden co-formulanten: / - P411: Bij maximaal 35░C bewaren. - P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
Algemene opmerking
/

Teelt: aardbeien (productieveld) (onder bescherming) (Fragaria x ananassa)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  1,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
trips  1,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     

Teelt: tomaten (onder bescherming) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 5 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
witte vliegen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
trips  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
coloradokever  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     

Teelt: paprika/spaanse peper (onder bescherming) (Capsicum annuum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 5 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
witte vliegen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
trips  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
coloradokever  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     

Teelt: aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming) (Solanum melongena - Solanum muricatum)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 5 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
witte vliegen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
trips  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
coloradokever  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     

Teelt: komkommer (onder bescherming) (Cucumis sativus)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 5 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
trips  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  0,6 l/ha haag, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     

Teelt: courgette/patisson (onder bescherming) (Cucurbita pepo)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 5 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  1,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,6 l/ha haag (verticale teelt), 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen      
trips  1,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,6 l/ha haag (verticale teelt), 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,6 l/ha haag (verticale teelt), 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  1,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,6 l/ha haag (verticale teelt), 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     

Teelt: meloen (onder bescherming) (Cucumis melo)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 5 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  1,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,6 l/ha haag (verticale teelt), 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
trips  1,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,6 l/ha haag (verticale teelt), 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,6 l/ha haag (verticale teelt), 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  1,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,6 l/ha haag (verticale teelt), 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     

Teelt: pompoen (onder bescherming) (Cucurbita maxima & C. moschata)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 5 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  1,5 l/ha, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
trips  1,5 l/ha, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  1,5 l/ha, 1-5 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     

Teelt: slasoorten (onder bescherming) (Lactuca sp.)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     

Teelt: andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     

Teelt: spinazie (onder bescherming) (Spinacia oleracea)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     

Teelt: warmoes (snijbiet) (onder bescherming) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     

Teelt: peterselie (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Petroselinum crispum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 3 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     

Teelt: rucola (onder bescherming) (Eruca sativa/Diplotaxis spp.)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 3 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     

Teelt: basilicum (consumptie bladeren) en eetbare bloemen (consumptie bloemen) (onder bescherming) (Ocimum basilicum and edible flowers)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 3 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 5 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
witte vliegen  1,5 l/ha, 1-5 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
trips  1,5 l/ha, 1-5 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
bladvretende rupsen  1,5 l/ha, 1-5 toepassingen met en interval van 7-10 dagen     
mineervliegen  1,5 l/ha, 1-5 toepassingen met en interval van 7-10 dagen