Terug

MIMIC

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
1207P/P
Doelgroep
Beroepsgebruik
Toelatingshouder
VSM AGROCHEM
Samenstelling
240 g/l  TEBUFENOZIDE
Formuleringstype
SC (Suspensie concentraat)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Insecticide
Andere vermeldingen
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Encarsia formosa. - De soorten en de variŰteiten van sierplanten die kunnen worden behandeld, worden onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning op het etiket vermeld. - De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de ge´ntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. - Toegelaten verpakkingen : 1L HDPE flessen. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: / - EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. - P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
Algemene opmerking
Maximum 3 toepassingen per jaar voor alle gebruiken samen.

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
28 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
fruitmotje  0,5 l/ha haag  bij het begin van de ontluiking van de eitjes   

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
volle bloei (BBCH 65)
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
vruchtschilvreter (vruchtbladroller)  0,5 l/ha haag, 1 behandeling     

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
28 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
fruitmotje  0,5 l/ha haag  bij het begin van de ontluiking van de eitjes   

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
volle bloei (BBCH 65)
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
vruchtschilvreter (vruchtbladroller)  0,5 l/ha haag, 1 behandeling     

Teelt: tomaten (onder bescherming) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen     
tomatenmineermot  0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen     

Teelt: paprika/spaanse peper (onder bescherming) (Capsicum annuum)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen     
tomatenmineermot  0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen     

Teelt: aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming) (Solanum melongena - Solanum muricatum)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen     
tomatenmineermot  0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen     

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  50 ml/100 l water     

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  50 ml/100 l water