Terug

POL-SULPHUR 80 WG

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
10672P/B
Doelgroep
Beroepsgebruik
Toelatingshouder
CIECH SARZYNA SPOLKA AKCYJNA
Samenstelling
80 %  ZWAVEL (FU)
Formuleringstype
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Fungicide
Andere vermeldingen
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: /
Algemene opmerking
/

Teelt: druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
5 bladeren - bessen van erwtjesgrootte (BBCH 15-75)
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
echte meeldauw  0,56-2,22 kg/ha haag, 1-8 toepassingen met een interval van minstens 7 dagen  preventief   

Teelt: druivelaars (tafeldruiven) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
5 bladeren - bessen van erwtjesgrootte (BBCH 15-75)
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
echte meeldauw  0,56-2,22 kg/ha haag, 1-8 toepassingen met een interval van minstens 7 dagen  preventief   

Teelt: druivelaars (tafeldruiven) (onder bescherming) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
5 bladeren - bessen van erwtjesgrootte (BBCH 15-75)
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
echte meeldauw  0,4 kg/100 l, 1-8 toepassingen met een interval van minstens 7 dagen  preventief   

Teelt: suikerbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
echte meeldauw  7,5 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van minstens 10 dagen  preventief