Terug

NATRIA SLAKKENKORELS / NATRIA ANTI-LIMACES

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
10454G/B
Doelgroep
Amateurgebruik
Toelatingshouder
NEUDORFF GMBH
Samenstelling
1 %  IJZERFOSFAAT
Formuleringstype
RB (Lokmiddel (klaar voor gebruik))
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Molluscicide (Slakkenverdelgingsmiddel)
Andere vermeldingen
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - SPe6: Om de vogels te beschermen moet u gemorst product verwijderen. - Toegelaten verpakkingen: - 350 tot 2500 g hersluitbare kartonnen dozen; - 350 tot 1500 gHDPE flessen. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: / - P280: Beschermende handschoenen dragen. - P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Algemene opmerking
/

Teelt: alle teelten (any crop)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
naaktslakken  - 180 granulaten/m² of 5 g/m² (7-8 cm tussen 2 granulaten) - Een bijkomende behandeling is noodzakelijk als er nog steeds schade is wanneer de granulaten verdwenen zijn.  vanaf aantasting