Terug

NATUREN LIMEX BIO

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
10370G/B
Doelgroep
Amateurgebruik
Toelatingshouder
EVERGREEN GARDEN CARE BELGIUM B.V.B.A.
Samenstelling
1 %  IJZERFOSFAAT
Formuleringstype
RB (Lokmiddel (klaar voor gebruik))
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Molluscicide (Slakkenverdelgingsmiddel)
Andere vermeldingen
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - Toegelaten verpakkingen: 750 g en 1,1 kg HDPE flessen. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Algemene opmerking
/

Teelt: alle teelten (any crop)

Veiligheidstermijn
/
Toepassingsstadium
Vanaf aantasting
Risicobeperkende maatregelen
1 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
naaktslakken  140 granulaten/m² of 3 g/m² (8-10 cm tussen 2 granulaten), 1-4 toepassingen