Terug

BIO ANTI-SLAK/ANTI-LIMACES

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
10290G/B
Doelgroep
Amateurgebruik
Toelatingshouder
COMPO BENELUX N.V.
Samenstelling
1.25 %  IJZERFOSFAAT
Formuleringstype
RB (Lokmiddel (klaar voor gebruik))
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Molluscicide (Slakkenverdelgingsmiddel)
Andere vermeldingen
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - Goedgekeurde verpakking : kartonnen doos met PE zakjes van 100-2500 g, PE fles van 100-500-800-1200 g met flow reducer. - Dit middel is toegelaten als een gewasbeschermingsmiddel met een laag risico. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2 : - Op het etiket te vermelden co-formulanten:/
Algemene opmerking
/

Teelt: alle teelten (any crop)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
1 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
naaktslakken  200-250 granulaten/m² of 5 g/m² (7-8 cm tussen granulaten), 1-4 toepassingen met een interval van minstens 1 dag.