Terug

CUPREX GARDEN

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
10130G/B
Doelgroep
Amateurgebruik
Toelatingshouder
Industrias Quimicas del Vallés S.A.
Samenstelling
50 %  KOPEROXYCHLORIDE (uitgedrukt in CU)
Formuleringstype
WG-SB (Water dispergeerbaar granulaat in wateroplosbare zakken)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Fungicide
Andere vermeldingen
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. - De soorten en variŽteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. - Goedgekeurde verpakking: HPDE flacons met max. 400g product in wateroplosbare zakjes. - SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: / - P280: Beschermende handschoenen dragen. - P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Algemene opmerking
/

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
stambasisrot  40 g (4 zakjes)/L water, toepassen door het instrijken van de onderste 50 cm van de stam van gevoelige variëteiten (bijvoorbeeld Cox), 1-2 toepassingen  In de herfst, na het vallen van de bladeren.   
schurft  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-2 toepassingen/12 maanden  - Tot het stadium "groene knop" - Als eerste preventieve toepassing - Nevenwerking tegen bacterievuur   

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
stambasisrot  40 g (4 zakjes)/L water, toepassen door het instrijken van de onderste 50 cm van de stam van gevoelige variëteiten, 1-2 toepassingen  In de herfst, na het vallen van de bladeren.   
schurft  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-2 toepassingen/12 maanden  - Tot het stadium "groene knop" - Als eerste preventieve toepassing - Nevenwerking tegen bacterievuur   

Teelt: kersen- en kriekenbomen (open lucht) (Prunus avium et P. cerasus)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
- Bij het zwellen van de knoppen en bij de bladval
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
- Max. 2 toepassingen/12 maanden - Nevenwerking tegen bacterievuur
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
hagelschotziekte  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-2 toepassingen     
tak- en bloesemsterfte (Monilinia)  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-2 toepassingen     

Teelt: perzik- en nectarinebomen (open lucht) (Prunus persica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
In de herfst, na het vallen van de bladeren en in het voorjaar bij het zwellen van de knoppen
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
krulziekte  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-2 toepassingen     

Teelt: pruimenbomen (open lucht) (Prunus domestica subsp. domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Bij het zwellen van de knoppen en bij de bladval
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
hagelschotziekte  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-2 toepassingen     
tak- en bloesemsterfte (Monilinia)  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-2 toepassingen     
hongerpruimziekte  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-2 toepassingen     

Teelt: druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
42 dagen
Toepassingsstadium
Vanaf mei tot september
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Max. 4 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  80 g (8 zakjes)/ 10 L water, 1-4 toepassingen met een interval van 10-15 dagen     
zwartrot  80 g (8 zakjes)/ 10 L water, 1-4 toepassingen met een interval van 10-15 dagen     

Teelt: druivelaars (tafeldruiven) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
42 dagen
Toepassingsstadium
Vanaf mei tot september
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Max. 4 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  80 g (8 zakjes)/ 10 L water, 1-4 toepassingen met een interval van 10-15 dagen     
zwartrot  80 g (8 zakjes)/ 10 L water, 1-4 toepassingen met een interval van 10-15 dagen     

Teelt: druivelaars (tafeldruiven) (onder bescherming) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
42 dagen
Toepassingsstadium
Vanaf mei tot september
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Max. 4 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  80 g (8 zakjes)/ 10 L water, 1-4 toepassingen met een interval van 10-15 dagen     
zwartrot  80 g (8 zakjes)/ 10 L water, 1-4 toepassingen met een interval van 10-15 dagen     

Teelt: tomaten (open lucht) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Max. 4 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
aardappelziekte  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-4 toepassingen met een interval van 10-12 dagen     
bladvlekkenziekte  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-4 toepassingen met een interval van 10-12 dagen     

Teelt: tomaten (onder bescherming) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Max. 4 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
aardappelziekte  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-4 toepassingen met een interval van 10-12 dagen     
bladvlekkenziekte  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-4 toepassingen met een interval van 10-12 dagen     

Teelt: witloofwortelteelt (open lucht) (Cichorium intybus var. foliosum)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
3 weken voor het oogsten
Risicobeperkende maatregelen
1 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bacterierot  20 g (2 zakjes)/10 L water/100 m², 1-2 toepassingen     

Teelt: witloof en roodloof (forcerie grondteelt) (Cichorium intybus var. foliosum)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Na het intafelen
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bacterierot  10 g (1 zakje)/ L water/ 2 m², 1-2 toepassingen, over de witloofkragen     

Teelt: aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
In bepaalde gevallen kan fytotoxiciteit optreden.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
aardappelziekte  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-4 toepassingen met een interval van 8-10 dagen     

Teelt: coniferen (sierbomen) (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (conifers (ornamentals))

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Max. 4 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
naaldverbruining  80 g (8 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-4 toepassingen     

Teelt: loofbomen en -heesters (sierbomen)(niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamental broadleaf trees and shrubs)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Max. 4 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
schurft  40 g (4 zakjes)/10 L water, tot afdruipen, 1-4 toepassingen     
tak- en bloesemsterfte (Monilinia)  40 g (4 zakjes)/ 10 L water, tot afdruipen, 1-4 toepassingen  Tijdens de bloei   
kanker  40 g (4 zakjes)/10 L water, als wondafdekmiddel, 1-4 toepassingen