Terug

PROMANAL

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
9958G/B
Doelgroep
Amateurgebruik
Toelatingshouder
NEUDORFF GMBH
Samenstelling
546 g/l  PARAFFINEOLIE (hoge sulf. index, INAC)
Formuleringstype
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Insecticide / Acaricide
Andere vermeldingen
- De soorten en variŽteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. - SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in het water levendeorganismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlakktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen). - SPe8:Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid. - SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. - Goedgekeurde verpakkingen: HDPE fles van 0,2 tot 1l en PE can van 5 en 10l. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: / - P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Algemene opmerking
/

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: kersen- en kriekenbomen (open lucht) (Prunus avium et P. cerasus)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: perzik- en nectarinebomen (open lucht) (Prunus persica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: pruimenbomen (open lucht) (Prunus domestica subsp. domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: druivelaars (tafeldruiven) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: druivelaars (tafeldruiven) (onder bescherming) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: braamstruiken (open lucht) (Rubus fruticosus)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: braamstruiken (onder bescherming) (Rubus fruticosus)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: frambozenstruiken (open lucht) (Rubus idaeus)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: frambozenstruiken (onder bescherming) (Rubus idaeus)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: blauwe / rode bosbessen (open lucht) (Vaccinium myrtillus & V. corymbosum)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: blauwe / rode bosbessen (onder bescherming) (Vaccinium myrtillus & V. corymbosum)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: veenbessen (open lucht) (Vaccinium vitis-idaea & V. macrocarpon)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: veenbessen (onder bescherming) (Vaccinium vitis-idaea & V. macrocarpon)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht) (Ribes spp.)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: aalbessen (witte, rode, zwarte) (onder bescherming) (Ribes spp.)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht) (Ribes uva-crispa)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (onder bescherming) (Ribes uva-crispa)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
zwellen van de bloemknoppen - groene knop stadium (BBCH 51-56)
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
/
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1 toepassing  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
/
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
- Promanal is een product bestemd voor de behandeling van hardbladige planten. - Max. 2 toepassingen/teelt.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1-2 toepassingen in blok met een interval van 14 dagen  behandelen bij de eerste schadesymptomen   
dop-, schild- en wolluizen  20 ml/L, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen  behandelen bij de eerste schadesymptomen   

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- Promanal is een product bestemd voor de behandeling van hardbladige planten. - Max. 2 toepassingen/teelt.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
mijten  20 ml/L, 1-2 toepassingen in blok met een interval van 14 dagen  behandelen bij de eerste schadesymptomen   
dop-, schild- en wolluizen  20 ml/L, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen  behandelen bij de eerste schadesymptomen