Terug

SLUXX

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
9722P/B
Doelgroep
Beroepsgebruik
Toelatingshouder
NEUDORFF GMBH
Samenstelling
3 %  IJZERFOSFAAT
Formuleringstype
RB (Lokmiddel (klaar voor gebruik))
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Molluscicide (Slakkenverdelgingsmiddel)
Andere vermeldingen
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
Algemene opmerking
/

Teelt: alle teelten (any crop)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 4 toepassingen/ 12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
naaktslakken  7 kg/ha, 1-4 toepassingen