Terug

KO-PLUS 40

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
9607P/B
Doelgroep
Beroepsgebruik
Toelatingshouder
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES
Samenstelling
40 %  KOPERHYDROXIDE (uitgedrukt in CU)
Formuleringstype
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Fungicide
Andere vermeldingen
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - SPe8: Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid. - De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. - De soorten en variŽteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. - SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: / - P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
Algemene opmerking
/

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
stambasisrot  5 kg/100 l, 1-2 toepassingen door instrijken van de onderste 50 cm van de stam van gevoelige variëteiten zoals b.v. Cox     

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
bij de bladval (BBCH 93-97)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
kanker, neusrot  5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen bij voorkeur na een curatieve behandeling     

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
tot het stadium groene knop (BBCH 56)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- Nevenwerking tegen bacterievuur (Erwinia amylovora). - max. 2 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
schurft  5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen, als eerste toepassingen  preventief   

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
bij de bladval (BBCH 93-97)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
kanker, neusrot  5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen, bij voorkeur na een curatieve behandeling     

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
stambasisrot  5 kg/100 l, 1-2 toepassingen door instrijken van de onderste 50 cm van de stam van gevoelige variëteiten.     

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
tot het stadium groene knop (BBCH 56)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- Nevenwerking tegen bacterievuur (Erwinia amylovora). - max. 2 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
schurft  5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen, als eerste toepassingen  preventief   

Teelt: kersen- en kriekenbomen (open lucht) (Prunus avium et P. cerasus)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Zwellen van de knoppen en bladval (BBCH 51 en BBCH 95)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- Nevenwerking tegen bacteriekanker (Pseudomonas syringae). - max. 2 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
hagelschotziekte  5 kg/ha haag (voor laagstam) of 0,5 kg/100 l (voor hoogstam)     
vruchtrot (Monilinia)  5 kg/ha haag (voor laagstam) of 0,5 kg/100 l (voor hoogstam). 1-2 toepassingen     

Teelt: perzik- en nectarinebomen (open lucht) (Prunus persica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Zwellen van de knoppen en bladval (BBCH 51 en BBCH 95)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
krulziekte  5 kg/ha haag (laagstam) of 0,5 kg/ 100 l (hoogstam). 1-2 toepassingen     

Teelt: pruimenbomen (open lucht) (Prunus domestica subsp. domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Zwellen van de knoppen en bladval (BBCH 51 en BBCH 95)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- Nevenwerking tegen bacteriekanker (Pseudomonas syringae). - max. 2 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
hagelschotziekte  5 kg/ha haag (laagstam) of 0,5 kg/ 100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen     
vruchtrot (Monilinia)  5 kg/ha haag (laagstam) of 0,5 kg/ 100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen     
hongerpruimziekte  5 kg/ha haag (laagstam) of 0,5 kg/ 100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen     

Teelt: druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
42 dagen
Toepassingsstadium
mei-september
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
- max. 4 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  1 kg/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-15 dagen     
zwartrot  1 kg/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-15 dagen     

Teelt: druivelaars (tafeldruiven) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
42 dagen
Toepassingsstadium
mei-september
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
- max. 4 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  1 kg/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-15 dagen     
zwartrot  1 kg/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-15 dagen     

Teelt: druivelaars (tafeldruiven) (onder bescherming) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
42 dagen
Toepassingsstadium
mei-september
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 4 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  1 kg/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-15 dagen     
zwartrot  1 kg/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-15 dagen     

Teelt: tomaten (onder bescherming) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 4 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
phytophthora  5 kg/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 10-12 dagen     
alternariarot  5 kg/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 10-12 dagen     

Teelt: witloofwortelteelt (open lucht) (Cichorium intybus var. foliosum)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
3 weken voor de oogst
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Opmerking
- max. 2 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bacterierot  2,5 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: witloof en roodloof (forcerie hydrocultuur) (Cichorium intybus var. foliosum)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Na intafelen
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bacterierot  6 g/0,5 l/m², over de wortelkragen     

Teelt: witloof en roodloof (forcerie grondteelt) (Cichorium intybus var. foliosum)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Na intafelen
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bacterierot  6 g/0,5 l/m², over de wortelkragen     

Teelt: aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
- max. 25 kg/ha/teelt. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
phytophthora  5-6,25 kg/ha     

Teelt: hop (open lucht) (Humulus lupulus)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 4 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  0,375-0,625 kg/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10 dagen     

Teelt: aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
- max. 25 kg/ha/teelt. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
phytophthora  5-6,25 kg/ha     

Teelt: sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamental trees and shrubs)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 1 toepassing/12 maanden - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
hagelschotziekte  0,5 kg/100 l, 1 toepassing     
schurft  0,5 kg/100 l, 1 toepassing  volgens de waarschuwingen   
naaldverbruining  1 kg/100 l, 1 toepassing eventueel in menging met een product op basis van mancozeb     

Teelt: sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamental trees and shrubs)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 1 toepassing/12 maanden - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
hagelschotziekte  0,5 kg/100 l, 1 toepassing     
schurft  0,5 kg/100 l, 1 toepassing  volgens de waarschuwingen   
naaldverbruining  1 kg/100 l, 1 toepassing eventueel in menging met een product op basis van mancozeb     

Teelt: loofbomen en -heesters (sierbomen)(niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamental broadleaf trees and shrubs)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
nectriakanker  0,5 kg /100 l, 1 toepassing als wondafdekmiddel     

Teelt: loofbomen en -heesters (sierbomen)(niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamental broadleaf trees and shrubs)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
nectriakanker  0,5 kg/100 l, 1 toepassing als wondafdekmiddel     

Teelt: boomkwekerij (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (trees and shrubs nursery)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- max. 4 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
0,75 kg/100 l, 1-4 toepassingen ter bevordering van de bladval     

Teelt: boomkwekerij (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie) (trees and shrubs nursery)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 4 toepassingen/12 maanden. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
0,75 kg/100 l, 1-4 toepassingen ter bevordering van de bladval