Terug

RUNNER

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
9399P/B
Doelgroep
Beroepsgebruik
Toelatingshouder
DOW AGROSCIENCES B.V.
Samenstelling
240 g/l  METHOXYFENOZIDE
Formuleringstype
SC (Suspensie concentraat)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Insecticide
Andere vermeldingen
- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten. - SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd - De soorten en variŽteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: / - EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. - P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
Algemene opmerking
/

Teelt: tomaten (onder bescherming) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,35 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 7 dagen     
tomatenmineermot  0,35 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 7 dagen     

Teelt: paprika/spaanse peper (onder bescherming) (Capsicum annuum)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,35 l/ha haag, max. 2 m hoogte behandelen, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 7 dagen     
tomatenmineermot  0,35 l/ha haag, max. 2 m hoogte behandelen, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 7 dagen     

Teelt: aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming) (Solanum melongena - Solanum muricatum)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,35 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 7 dagen     
tomatenmineermot  0,35 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 7 dagen     

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 2 toepassingen/12 maanden - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Azalea, Chamaecyparis, Pelargonium en Waldsteinia.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,06 l/100 l, 1-2 toepassingen