Terug

STEWARD

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
9328P/B
Doelgroep
Beroepsgebruik
Toelatingshouder
FMC Chemical SPRL
Samenstelling
30 %  INDOXACARB
Formuleringstype
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Insecticide
Andere vermeldingen
- Bevat INDOXACARB. Kan een allergische reactie veroorzaken. - SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - Gevaarlijk voor hommels. Verwijder of bedek hommelkasten tijdens het gebruik van het product en gedurende 3 dagen na de behandeling in serres. In open lucht het product niet gebruiken indien hommelkasten zijn uitgezet. - SPe8: Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken. - Gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden in ge´ntegreerde teelten. Vermijd onnodige blootstelling. - De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de ge´ntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. - De soorten en variŰteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: / - H372: Veroorzaakt schade aan bloed, zenuwstelsel en hart bij langdurige of herhaalde blootstelling bij opname door de mond. - EUH208: Bevat indoxacarb. Kan een allergische reactie veroorzaken. - P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
Algemene opmerking
/

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
einde van het zwellen van de bladknoppen - de vruchten hebben 50 % van hun eindgrootte bereikt (BBCH 03-75)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/12 maanden waarvan max. 1 tijdens de bloei (BBCH 59-70)
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,17 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen, in afwisseling met een product met een andere werkingswijze  uitkomen van de eitjes   
bladrollers  0,17 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen, in afwisseling met een product met een andere werkingswijze  uitkomen van de eitjes   
fruitmotje  0,17 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen, in afwisseling met een product met een andere werkingswijze     
vruchtschilvreter (vruchtbladroller)  0,17 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen, in afwisseling met een product met een andere werkingswijze  uitkomen van de eitjes   
wintervlinders  0,17 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen, in afwisseling met een product met een andere werkingswijze     

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
einde van het zwellen van de bladknoppen - de vruchten hebben 50 % van hun eindgrootte bereikt (BBCH 03-75)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/12 maanden waarvan max. 1 tijdens de bloei (BBCH 59-70)
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,17 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen, in afwisseling met een product met een andere werkingswijze     
bladrollers  0,17 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen, in afwisseling met een product met een andere werkingswijze  uitkomen van de eitjes   
fruitmotje  0,17 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen, in afwisseling met een product met een andere werkingswijze     
vruchtschilvreter (vruchtbladroller)  0,17 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen, in afwisseling met een product met een andere werkingswijze     
wintervlinders  0,17 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen, in afwisseling met een product met een andere werkingswijze     

Teelt: abrikoos (open lucht) (Prunus armeniaca)

Veiligheidstermijn
10 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/ 12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladrollers  0,170 kg/ha haag, 1 toepassing  ei en larvaal stadium   
wintervlinders  0,170 kg/ha haag, 1 toepassing  ei en larvaal stadium   

Teelt: kersen- en kriekenbomen (open lucht) (Prunus avium et P. cerasus)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
einde van de bloei (BBCH 69)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/ 12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
wintervlinders  0,170 kg/ha haag, 1 toepassing  larvaal stadium   

Teelt: perzik- en nectarinebomen (open lucht) (Prunus persica)

Veiligheidstermijn
10 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/ 12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladrollers  0,170 kg/ha haag, 1 toepassing  ei en larvaal stadium   
wintervlinders  0,170 kg/ha haag, 1 toepassing  ei en larvaal stadium   

Teelt: pruimenbomen (open lucht) (Prunus domestica subsp. domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
einde van de bloei (BBCH 69)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 1 toepassing/ 12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
wintervlinders  0,170 kg/ha haag, 1 toepassing  larvaal stadium   

Teelt: druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Voor bloei (BBCH 59) of na bloei (BBCH 70-85)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Opmerking
max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
cicaden  0,125 kg/ ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
bladvretende rupsen  0,125 kg/ ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen  uitkomen van de eitjes   
trosrups  0,125 kg/ ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen  uitkomen van de eitjes   
wintervlinders  0,125 kg/ ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen  uitkomen van de eitjes   

Teelt: aardbeien (productieveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Voor de bloei (< BBCH 60) of na de oogst (> BBCH 89)
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,17 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: aardbeien (productieveld) (onder bescherming) (Fragaria x ananassa)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     

Teelt: aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Voor de bloei (< BBCH 60)
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,17 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (onder bescherming) (Fragaria x ananassa)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen     

Teelt: braamstruiken (open lucht) (Rubus fruticosus)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/ 12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladrollers  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing  ei en larvaal stadium   

Teelt: braamstruiken (onder bescherming) (Rubus fruticosus)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladrollers  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing  Ei en larvaal stadium   

Teelt: frambozenstruiken (open lucht) (Rubus idaeus)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/ 12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladrollers  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing  ei en larvaal stadium   

Teelt: frambozenstruiken (onder bescherming) (Rubus idaeus)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladrollers  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing  Ei en larvaal stadium   

Teelt: blauwe / rode bosbessen (open lucht) (Vaccinium myrtillus & V. corymbosum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/ 12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing     

Teelt: blauwe / rode bosbessen (onder bescherming) (Vaccinium myrtillus & V. corymbosum)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing     

Teelt: veenbessen (open lucht) (Vaccinium vitis-idaea & V. macrocarpon)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/ 12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing     

Teelt: veenbessen (onder bescherming) (Vaccinium vitis-idaea & V. macrocarpon)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing     

Teelt: aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht) (Ribes spp.)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/ 12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing     

Teelt: aalbessen (witte, rode, zwarte) (onder bescherming) (Ribes spp.)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing     

Teelt: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht) (Ribes uva-crispa)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/ 12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha haag     

Teelt: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (onder bescherming) (Ribes uva-crispa)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing     

Teelt: kiwibes (open lucht) (Actinidia arguta)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing     

Teelt: kiwibes (onder bescherming) (Actinidia arguta)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha haag, 1 toepassing     

Teelt: radijs (open lucht) (Raphanus sativus var. radicula)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen     

Teelt: rammenas en rettich (open lucht) (Raphanus sativus var. niger)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen     

Teelt: tomaten (onder bescherming) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 6 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  50 g/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     
tomatenmineermot  50 g/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: paprika/spaanse peper (onder bescherming) (Capsicum annuum)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 6 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  50 g/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     
tomatenmineermot  50 g/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming) (Solanum melongena - Solanum muricatum)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 6 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  50 g/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     
tomatenmineermot  50 g/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: komkommer (onder bescherming) (Cucumis sativus)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  50 g/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: augurk (onder bescherming) (Cucumis sativus)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  50 g/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: courgette/patisson (onder bescherming) (Cucurbita pepo)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  50 g/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: meloen (onder bescherming) (Cucumis melo)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  50 g/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: pompoen (onder bescherming) (Cucurbita maxima & C. moschata)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  50 g/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     
koolmotje  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     
koolmotje  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: bloemkool (witte en groene) (onder bescherming) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     
koolmotje  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: spruitkool (open lucht) (Brassica oleracea var. gemmifera)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     
koolmotje  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: spruitkool (onder bescherming) (Brassica oleracea var. gemmifera)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     
koolmotje  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht) (Brassica oleracea var. capitata)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     
koolmotje  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (onder bescherming) (Brassica oleracea var. capitata)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     
koolmotje  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (open lucht) (Brassica rapa chinensis & B. rapa pekinensis)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
koolmotje  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     

Teelt: Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (onder bescherming) (Brassica rapa chinensis & B. rapa pekinensis)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
koolmotje  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     

Teelt: boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (open lucht) (Brassica oleracea var. sabellica; Brassica oleracea var. palmifolia)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
koolmotje  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     

Teelt: boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (onder bescherming) (Brassica oleracea var. sabellica; Brassica oleracea var. palmifolia)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 3 toepassingen/teelt max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
koolmotje  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     

Teelt: koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht) (Brassica oleracea var. gongylodes)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (onder bescherming) (Brassica oleracea var. gongylodes)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 8-14 dagen     

Teelt: tuinkers en andere kiemen en scheuten (onder bescherming) (Lepidium sativum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen     

Teelt: veldsla (onder bescherming) (Valerianella locusta)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7-14 dagen     

Teelt: slasoorten (onder bescherming) (Lactuca sp.)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen     

Teelt: andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen     

Teelt: spinazie (onder bescherming) (Spinacia oleracea)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: warmoes (snijbiet) (onder bescherming) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (onder bescherming) (babyleaf (harvested before BBCH 18))

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen     

Teelt: stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (open lucht) (Phaseolus vulgaris)

Veiligheidstermijn
3 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     

Teelt: stamslabonen (prinsessen-, snijbonen) (groengeoogst, met peul) (onder bescherming) (Phaseolus vulgaris)

Veiligheidstermijn
1 dag
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha (horizontale teelt) of 0,085 kg/ha haag (verticale teelt), 1-4 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     

Teelt: bieslook (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Allium schoenoprasum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: dille (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Anethum graveolens)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: engelwortel (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Angelica sylvestris)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: kervel (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Anthriscus cerefolium)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: snijselder (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Apium graveolens var. secalinum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: karwij (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Carum carvi)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: koriander (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Coriandrum sativum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Levisticum officinale)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: roomse kervel (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Myrrhis odorata)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: peterselie (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Petroselinum crispum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: dragon (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Artemisia dracunculus)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: rode amsoi (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Brassica juncea)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen     

Teelt: rucola (onder bescherming) (Eruca sativa/Diplotaxis spp.)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen     

Teelt: citroenmelisse (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Melissa officinalis)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: munt (consumptie bladeren)(onder bescherming) (Mentha spp.)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: basilicum (consumptie bladeren) en eetbare bloemen (consumptie bloemen) (onder bescherming) (Ocimum basilicum and edible flowers)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: marjolein/oregano (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Oreganum spp.)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: salie (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Salvia officinalis)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: tijm (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Thymus sp.)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: rozemarijn (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Rosamarinus officinalis)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: laurier (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Laurus nobilis)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: postelein (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Portulaca oleraceae)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,085 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen     

Teelt: suikermaïs (open lucht) (Zea mays subsp. saccharata)

Veiligheidstermijn
7 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladvretende rupsen  0,125 kg/ha, 1-2 toepassingen     

Teelt: winterkoolzaad (open lucht) (Brassica napus ssp. (winter))

Veiligheidstermijn
56 dagen
Toepassingsstadium
Ontwikkeling van de bloemknoppen (BBCH 50-59)
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
koolzaadglanskever  0,085 kg/ha, 1 toepassing  vanaf het verschijnen van de insecten of volgens de waarschuwingen   

Teelt: zomerkoolzaad (open lucht) (Brassica napus (spring))

Veiligheidstermijn
56 dagen
Toepassingsstadium
Ontwikkeling van de bloemknoppen (BBCH 50-59)
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
koolzaadglanskever  0,085 kg/ha, 1 toepassing  vanaf het verschijnen van de insecten of volgens de waarschuwingen   

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
cicaden  12,5 g/100 l, 1-4 toepassingen     
bladvretende rupsen  12,5 g/100 l, 1-4 toepassingen  uitkomen van de eitjes   
bladrollers  12,5 g/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
spinselmotten  12,5 g/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
satijnvlinders  12,5 g/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
wintervlinders  12,5 g/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
lapsnuitkevers  12,5 g/100 l, 1-2 toepassingen  adulten   

Teelt: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
cicaden  12,5 g/100 l, 1-4 toepassingen     
bladvretende rupsen  12,5 g/100 l, 1-4 toepassingen  uitkomen van de eitjes   
bladrollers  12,5 g/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
spinselmotten  12,5 g/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
satijnvlinders  12,5 g/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
wintervlinders  12,5 g/100 l, 1-4 toepassingen met een interval van 10-14 dagen     
lapsnuitkevers  12,5 g/100 l, 1-2 toepassingen  adulten