Terug

CUPREX 50 % WG

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
8782P/B
Doelgroep
Beroepsgebruik
Toelatingshouder
Industrias Quimicas del Vallés S.A.
Samenstelling
50 %  KOPEROXYCHLORIDE (uitgedrukt in CU)
Formuleringstype
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Fungicide
Andere vermeldingen
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. - De soorten en variŽteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: / - P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
Algemene opmerking
/

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Groene knop (BBCH 56)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
Nevenwerking tegen Erwinia amylovora
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
schurft  4 kg/ ha haag, 1-2 toepassingen  preventief   

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
bladval (BBCH 93-97)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
kanker, neusrot  4 kg/ha haag, bij voorkeur na een curatieve behandeling     

Teelt: appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
stambasisrot  4 kg/100 l water, door instrijken van de onderste 50 cm van de stam voor de gevoelige rassen     

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
bladval (BBCH 93-97)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
kanker, neusrot  4 kg/ha haag, bij voorkeur na een curatieve behandeling     

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Groene knop (BBCH 56)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
Nevenwerking tegen Erwinia amylovora
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
schurft  4 kg/ ha haag, 1-2 toepassingen  preventief   

Teelt: perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
stambasisrot  4 kg/100 l water, door instrijken van de onderste 50 cm van de stam van de gevoelige rassen     

Teelt: kersen- en kriekenbomen (open lucht) (Prunus avium et P. cerasus)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Zwellen van de knoppen en bladval (BBCH 51 en BBCH 95)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
Nevenwerking tegen Pseudomonas syringae
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
hagelschotziekte  4 kg/ha haag (laagstam) of 0,4 kg/100 l (hoogstam)     
vruchtrot (Monilinia)  4 kg/ha haag (laagstam) of 0,4 kg/100 l (hoogstam)     

Teelt: perzik- en nectarinebomen (open lucht) (Prunus persica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Zwellen van de knoppen en bladval (BBCH 51 en BBCH 95)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
krulziekte  4 kg/ha haag (laagstam) of 0,4 kg/100 l (hoogstam)     

Teelt: pruimenbomen (open lucht) (Prunus domestica subsp. domestica)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Zwellen van de knoppen en bladval (BBCH 51 en BBCH 95)
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
hagelschotziekte  4 kg/ha haag (laagstam) of 0,4 kg/100 l (hoogstam)     
vruchtrot (Monilinia)  4 kg/ha haag (laagstam) of 0,4 kg/100 l (hoogstam)     
hongerpruimziekte  4 kg/ha haag (laagstam) of 0,4 kg/100 l (hoogstam)     

Teelt: druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
42 dagen
Toepassingsstadium
Mei - september
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 75% driftreducerende techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  0,8 kg/100 l, met een interval van 10-15 dagen     
zwartrot  0,8 kg/100 l, met een interval van 10-15 dagen     

Teelt: druivelaars (tafeldruiven) (open lucht) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
42 dagen
Toepassingsstadium
Mei - september
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 75% driftreducerende techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  0,8 kg/100 l, met een interval van 10-15 dagen     
zwartrot  0,8 kg/100 l, met een interval van 10-15 dagen     

Teelt: druivelaars (tafeldruiven) (onder bescherming) (Vitis vinifera)

Veiligheidstermijn
42 dagen
Toepassingsstadium
Mei - september
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 75% driftreducerende techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  0,8 kg/100 l, met een interval van 10-15 dagen     
zwartrot  0,8 kg/100 l, met een interval van 10-15 dagen     

Teelt: tomaten (onder bescherming) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
phytophthora  4 kg/ha haag, met een interval van 10-12 dagen     
alternariarot  4 kg/ha haag, met een interval van 10-12 dagen     

Teelt: witloofwortelteelt (open lucht) (Cichorium intybus var. foliosum)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
3 weken voor de oogst
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bacterierot  2 kg/ha     

Teelt: witloof en roodloof (forcerie hydrocultuur) (Cichorium intybus var. foliosum)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Na intafelen
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bacterierot  4,8 g/0,5 l/m², over de wortelkragen     

Teelt: witloof en roodloof (forcerie grondteelt) (Cichorium intybus var. foliosum)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Na intafelen
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bacterierot  4,8 g/0,5 l/m², over de wortelkragen     

Teelt: aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
- max. 20 kg/ha/teelt. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
phytophthora  4-5 kg/ha     

Teelt: hop (open lucht) (Humulus lupulus)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
valse meeldauw  0,3-0,5 kg/100 l, met een interval van 10 dagen     

Teelt: aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Opmerking
- max. 20 kg/ha/teelt. - Kan soms fytotoxiciteit veroorzaken.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
phytophthora  4-5 kg/ha     

Teelt: sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamental trees and shrubs)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 30 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Opmerking
- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Amelanchier lamarckii, Prunus serrulata, Prunus triloba. - max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
hagelschotziekte  0,4 kg/100 l, 1 toepassing     
schurft  0,4 kg/100 l, 1 toepassing  volgens de waarschuwingen   
tak- en bloesemsterfte (Monilinia)  0,4 kg/100l, 1 toepassing     
naaldverbruining  0,8 kg/100 l, 1 toepassing eventueel in menging met een product op basis van mancozeb     

Teelt: sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamental trees and shrubs)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
wondafdekmiddel
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Amelanchier lamarckii, Prunus serrulata, Prunus triloba.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
nectriakanker  0,4 kg/100 l, 1 toepassing     

Teelt: sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamental trees and shrubs)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Amelanchier lamarckii, Prunus serrulata, Prunus triloba. - max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
hagelschotziekte  0,4 kg/100 l, 1 toepassing     
schurft  0,4 kg/100 l, 1 toepassing  volgens de waarschuwingen   
tak- en bloesemsterfte (Monilinia)  0,4 kg/100l, 1 toepassing     
naaldverbruining  0,8 kg/100 l, 1 toepassing eventueel in menging met een product op basis van mancozeb     

Teelt: sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamental trees and shrubs)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
wondafdekmiddel
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Amelanchier lamarckii, Prunus serrulata, Prunus triloba.
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
nectriakanker  0,4 kg/100 l, 1 toepassing     

Teelt: boomkwekerij (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (trees and shrubs nursery)

Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
0,6 kg/100 l, ter bevordering van de bladval