Terug

KOPER/CUIVRE GARDEN

Download toelatingsakte als PDF
Toelatingsnummer
9996G/B
Doelgroep
Amateurgebruik
Toelatingshouder
ALBAUGH TKI d.o.o.
Samenstelling
25 %  KOPERHYDROXIDE (uitgedrukt in CU)
Formuleringstype
WG-SB (Water dispergeerbaar granulaat in wateroplosbare zakken)
Etikettering
Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard
Fungicide
Andere vermeldingen
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. - SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). - Goedgekeurde verpakking: HDPE fles met oplosbare zakjes van 10 g. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: / - P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Algemene opmerking
/

Teelt: tomaten (open lucht) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
aardappelziekte  1 zakje/2 l tot afdruipen, 1-4 toepassingen, kan in bepaalde gevallen fytotoxiciteit veroorzaken.     

Teelt: tomaten (onder bescherming) (Solanum lycopersicum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
/
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
aardappelziekte  1 zakje/2 l tot afdruipen, 1-4 toepassingen, kan in bepaalde gevallen fytotoxiciteit veroorzaken.     

Teelt: aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Veiligheidstermijn
14 dagen
Toepassingsstadium
Risicobeperkende maatregelen
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
Opmerking
Ter bestrijding van Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
aardappelziekte  1 zakje/2 l tot afdruipen, 1-4 toepassingen, kan in bepaalde gevallen fytotoxiciteit veroorzaken.