Openbaar onderzoek over het Programma 2018-2022 van het Nationaal Actieplan voor de reductie van pesticiden (NAPAN)

Van tot hebben de federale en de gewestelijke overheden u uitgenodigd om deel te nemen aan het openbaar onderzoek van het Programma 2018-2022 van het Nationaal Actieplan voor de reductie van pesticiden (NAPAN).

Dit programma heeft als doel het gebruik van pesticiden en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid te beperken door acties van federale en gewestelijke overheden.

Het onderzoek is nu afgerond.

Projecten ingediend voor onderzoek

Brussels Hoofdstedelijk Gewest NL FR
Vlaamse Gemeenschap NL FR
Waals Gewest NL FR DE/NL - DE/FR

Raadplegingverslagen

Papieren versie? Gelieve bij uw aanvraag de taal, het adres van uw woonplaats en uw Gewest te vermelden en uw aanvraag te sturen naar het volgende adres: napan@health.fgov.be.