Openbaar onderzoek over het Programma 2018-2022 van het Nationaal Actieplan voor de reductie van pesticiden (NAPAN)

Welkom!

Van tot hebben de federale en de gewestelijke overheden u uitgenodigd om deel te nemen aan het openbaar onderzoek van het Programma 2018-2022 van het Nationaal Actieplan voor de reductie van pesticiden (NAPAN).

Dit programma heeft als doel het gebruik van pesticiden en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid te beperken door acties van federale en gewestelijke overheden.

Het onderzoek is afgerond. De resultaten van het onderzoek over het federaal programma is hier beschikbaar.

Programma 2018-2022

Download hier het programma voor elk Gewest, inbegrepen de federale projecten, in de gewenste taal:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest NL FR
Vlaamse Gemeenschap NL FR
Waals Gewest NL FR DE/NL - DE/FR

Papieren versie? Gelieve bij uw aanvraag de taal, het adres van uw woonplaats en uw Gewest te vermelden en uw aanvraag te sturen naar het volgende adres: napan@health.fgov.be.